• +6948687708
  • info@sotiros.gr

Προγράμματα

Προγράμματα

Τα προγράμματα του κέντρου μας είναι :

– 2 ομαδικές θεραπείες σε καθημερινή βάση

– ατομικές θεραπείες

– ομάδες ψυχοεκπαίδευσης για τις εξαρτήσεις και τη ψυχική υγεία

– βιωματικές ασκήσεις

– εξατομικευμένες γραπτές ασκήσεις αυτοστοχασμού, αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας

– συναισθηματική εκπαίδευση

– προγράμματα διαλογισμού

-μουσικοθεραπεία

-καλλιτεχνικές δράσεις

-ομάδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

-ασκήσεις αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης

-εξατομικευμένο γραπτό υλικό επάνω σε συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα

-ομάδες έκφρασης και βίωσης συναισθημάτων

Ψυχοθεραπεία

Καθ’ όλη τη διάρκεια του κλειστού προγράμματος, αμέσως μετά την αποτοξίνωση, οι θεραπευτές μας συνεργάζονται με τους ναρκομανείς και γενικότερα τοξικοεξαρτημένους, προκειμένου να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν την πνευματική και συναισθηματική τους υγεία. Βοηθάμε ώστε ο κάθε αλκοολικός και γενικότερα εθισμένος να εστιάσει στις δυνατές πλευρές που υπάρχουν μέσα του, να ανακαλύψει καινούριους τρόπους για να 

διαχειρίζεται τα τρέχοντα άγχη του και να δημιουργήσει νέες στρατηγικές, προκειμένου να προχωρήσει προς ένα θετικό μέλλον.

Το κάθε μέλος μέσω της ψυχοθεραπείας  θα εντοπίσει τις αιτίες όσων θεμάτων τον προβληματίζουν, θα αναγνωρίσει τους παράγοντες που διαιωνίζουν τα προβλήματά του, θα αποκτήσει επίγνωση των φόβων ή των δυσκολιών που περιορίζουν την ψυχολογική ελευθερία του. Όταν οι εξαρτημένοι αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που πυροδοτεί το πόνο, τη δυσκολία, το άγχος ή το θυμό τους, τα παλιά μοτίβα συμπεριφοράς εξασθενούν.

Με τη βοήθεια του θεραπευτή, ο θεραπευόμενος μπορεί να θέσει νέους στόχους και να δοκιμάσει καινούριους πιο λειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς. Με αυτό το τρόπο, θα επιτρέψει να συμβούν στη ζωή του αλλαγές και θα βρει το κουράγιο να υποστηρίξει καινούρια και πιο θετικά βήματα για το μέλλον.

Διαλογισμός

Ανάμεσα στα θεραπευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο Ανάληψη Σωτήρος,

κεντρική θέση κατέχει αδιαμφισβήτητα ο διαλογισμός ή αλλιώς το meditation. Έχουμε την τιμή να έρχονται στο χώρο μας κάθε σαββατοκύριακο εξαιρετικοί άνθρωποι, όπου πραγματοποιούν τμήματα meditation στα μέλη μας

Το meditation μπορεί να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στην απεξάρτηση από τον εθισμό προσφέροντας αρκετά οφέλη:

Πρώτον, προάγει την αυτογνωσία, επιτρέποντας στους ανθρώπους να παρατηρήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους χωρίς κρίση. Αυτή η αυτογνωσία βοηθά στην ανάπτυξη καλύτερων δεξιοτήτων ελέγχου των παρορμήσεων και λήψης αποφάσεων, μειώνοντας την πιθανότητα υποτροπής.

Δεύτερον, το meditation καλλιεργεί την πλήρη συνειδητότητα, επιτρέποντας στα άτομα να είναι πλήρως παρόντα στη στιγμή και να αποσυνδέονται από επιθυμίες ή παρορμητικές σκέψεις. Η αυξημένη συνειδητότητα αυτή βοηθά να διακοπούν οι αυτόματες αντιδραστικές σκέψεις ή συμπεριφορές που σχετίζονται με τον εθισμό.

Τρίτον, το meditation μειώνει τα επίπεδα άγχους και στρες, παρέχοντας πιο υγιείς τρόπους αντιμετώπισης στους ανθρώπους που πραγματοποιούν θεραπεία στην απεξάρτηση. Μέσω της συνειδητότητας στο εδώ και τώρα και της προώθησης της χαλάρωσης, ο διαλογισμός ενισχύει την συναισθηματική ευημερία και σταθερότητα, μειώνοντας την εξάρτηση από ουσίες ή εθιστικές συμπεριφορές ως μέσο απόδρασης.

Τέταρτον, η ενσωμάτωση του meditation στην απεξάρτηση αποβαίνει προς όφελος της βελτίωσης της αυτορρύθμισης, της αυξημένης συναισθηματικής ανθεκτικότητας και μιας πιο ισορροπημένης και ικανοποιητικής ζωής.

Πέμπτον, η διαχείριση των συναισθημάτων: Ο εθισμός συνήθως πηγάζει από προσπάθειες αντιμετώπισης των συναισθημάτων. Ο διαλογισμός καλλιεργεί δεξιότητες ρύθμισης των συναισθημάτων, επιτρέποντας στους ανθρώπους να παρατηρούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή η ικανότητα να αντιμετωπίζουν δυσάρεστα ή τα άβολα συναισθήματα μειώνει την ανάγκη για αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

Έκτον, η αύξηση της αυτοσυμπάθειας: Πολλοί άνθρωποι που βιώνουν τον εθισμό φέρουν αίσθημα ντροπής, ενοχής και αυτοκατηγορίας. Μέσω του meditation αναπτύσσεται η αυτοσυμπάθεια, καθώς καλλιεργείται μια μη κριτική και αποδεκτική στάση προς τον εαυτό. Η αυτοσυμπάθεια είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας θετικής εικόνας εαυτού στα πλαίσια της αυτοαγάπης αυτοφροντίδας και αυτοαποδοχής.

Εβδομον, η βελτίωση της συγκέντρωσης και της προσήλωσης: Ο εθισμός συχνά επηρεάζει την ικανότητα συγκέντρωσης και προσήλωσης. Ο συχνός διαλογισμός ενισχύει την προσοχή και την γνωστική λειτουργία, επιτρέποντας στους ανθρώπους να επικεντρώνονται καλύτερα στους στόχους της θεραπείας και να λαμβάνουν πιο λογικές, μη παρορμητικές αποφάσεις.

Συνολικά, ο διαλογισμός προσφέρει ένα ιδιαίτερα βοηθητικό εργαλείο για την απεξάρτηση από τον εθισμό και την προστασία της ψυχικής υγείας των ατόμων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αυτοεπίγνωσης, της συνειδητότητας, της ψυχολογικής ευεξίας και της ανθεκτικότητας.

 

Μουσικοθεραπεία

Μερικά από τα οφέλη της μουσικής στη θεραπεία απεξάρτησης είναι τα παρακάτω:

1. Ρύθμιση συναισθημάτων: Η μουσική μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, μειώνοντας το άγχος, την ανησυχία και την κατάθλιψη που συχνά σχετίζονται με την αποχώρηση από τον εθισμό και την ανάρρωση.

2. Απόσπαση και μηχανισμός αντιμετώπισης: Η αφοσίωση στη μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως υγιής απόσπαση από τις επιθυμίες και τις αρνητικές σκέψεις, παρέχοντας έναν εποικοδομητικό μηχανισμό αντιμετώπισης για τα άτομα στην ανάρρωση.

3. Αυτο-έκφραση: Η μουσική θεραπεία παρέχει ένα μη λεκτικό μέσο αυτο-έκφρασης, επιτρέποντας στα άτομα να εξερευνήσουν και να επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους, τις εμπειρίες και τις δυσκολίες τους σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

4. Κίνητρο και συμμετοχή: Η συμμετοχή σε συνεδρίες μουσικής θεραπείας μπορεί να αυξήσει το κίνητρο και τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάρρωσης, καθώς τα άτομα βρίσκουν χαρά και ευχαρίστηση στο να δημιουργούν και να βιώνουν μουσική.

5. Κοινωνική υποστήριξη: Οι ομαδικές συνεδρίες μουσικής θεραπείας προωθούν μια αίσθηση κοινότητας και ανήκειν μεταξύ των συμμετεχόντων, προάγοντας την κοινωνική υποστήριξη και τη σύνδεση, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη μακροπρόθεσμη ανάρρωση.

6. Μείωση του άγχους: Η μουσική έχει δείξει ότι μειώνει τους φυσιολογικούς δείκτες άγχους, όπως ο ρυθμός της καρδιάς και οι επίπεδα κορτιζόλης, βοηθώντας τα άτομα στην ανάρρωση να διαχειριστούν το άγχος πιο αποτελεσματικά.

7. Κινητοποίηση του νοήματος: Η εμπλοκή με τη μουσική διεγείρει διάφορες νοητικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, η προσοχή και η εκτελεστική λειτουργία, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα στην ανάκτηση των γνωστικών δεξιοτήτων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τον εθισμό.

Συνολικά, η μουσική θεραπεία μπορεί να συμπληρώσει τις παραδοσιακές προσεγγίσεις θεραπείας εθισμού αντιμετωπίζοντας τις συναισθηματικές, κοινωνικές, νοητικές και φυσιολογικές πτυχές της ανάρρωσης, βελτιώνοντας την συνολική ευημερία και ποιότητα ζωής των ατόμων που υποβάλλονται σε θεραπεία.